Vyjadrenie VK MIRAD PU Prešov k počtu legionárov v tíme

Vo volejbalovom zákulisí už niekoľko dní rezonuje téma povoleného počtu legionárov v tímoch a v hre na ihrisku. Volejbalový klub VK MIRAD PU Prešov, podobne ako iné extraligové kluby na Slovensku, prezentuje svoje stanovisko.

Každého, kto sa aspoň okrajovo zaujíma o slovenské volejbalové dianie, isto zastihla informácia o návrhu obmedziť, resp. regulovať počet zahraničných hráčov v jednotlivých kluboch a na ihrisku. Prešovskí volejbalisti niekoľko rokov nesiahli po posile zo zahraničia. Naposledy, v sezóne 2012/2013 úspešne pôsobil na ihrisku Športovej haly PU nahrávač, Bielorus Mikalai Shkliar.

Vedenie prešovského klubu sa netají svojou filozofiou angažovať do svojich radov predovšetkým „východňarov“, či už rodákov, hráčov pôsobiacich vo východnej časti Slovenskej republiky a absolventov Prešovskej univerzity v Prešove. Slovenský trh je prioritu aj z dôvodu výchovy volejbalovej mládeže, ktorá potrebuje dostať šancu a zbierať profesionálne skúsenosti. Je však pochopiteľné, ak kluby niekedy z kapacitných dôvodov na domácom trhu, hľadajú posily za hranicami.

VK MIRAD PU Prešov sa stotožňuje s uznesením, ktoré bolo prijaté jednomyseľne dňa 11.4.2017 na zasadnutí Správnej rady SVF v Bratislave: „Správna rada SVF schválila, že od súťažného ročníka 2017/2018 v extraligovom družstve môže byť počet zahraničných hráčov neobmedzený, pri čom na ihrisku môžu byť súčasne najviac traja zahraniční hráči. Poplatok 1000 eur sa hradí za každého štvrtého a ďalšieho zahraničného hráča.“

Uznesenie považujeme za správne a svoje kladné stanovisko k nemu sme prejavili následne aj na zasadnutí zástupcov klubov volejbalovej extraligy mužov a predstaviteľov SVF v júni 2017. Uvedená téma sa na tomto stretnutí opätovne otvorila a za uznesenie hlasovali prítomní nasledovne: 6 klubov bolo za, 2 proti a 2 sa zdržali hlasovania.

Po dvoch schváleniach presného počtu legionárov na ihrisku (jednomyseľný od správnej rady a väčšinový od zástupcov klubov) sa bez udania konkrétneho dôvodu, vedenie SVF rozhodlo opätovne prerokovať tento návrh, prípadne ponechať jeho schválenie na sezónu 2018-2019.

„Je potrebné si uvedomiť, že neschválenie dvojnásobne odsúhlaseného návrhu vrhá na federáciu tieň nedôveryhodnosti a manipulácie so schválenými uzneseniami. Na základe vyššie uvedených skutočností je smutné a priam zarážajúce, že práve Slovenská volejbalová federácia je inštitúciou, ktorá zabraňuje rozvoju a uplatneniu sa mladým slovenským volejbalovým nádejam,“ uviedol generálny manažér klubu Ing. Marián Palenčar.

Titulná FOTO: Veronika Mihaliková

Vždy čerstvé informácie z diania v klube VK MIRAD PU Prešov nájdete na našom Facebooku aj Instagrame. Sledujte, lajkujte, zdieľajte… #vkmiradpupresov ĎAKUJEME