Tím 2015/2016

17

Horný rad z ľava: Ing. Marián Palenčar výkonný manažér, Marcel Lux (U), Ivo Mikovčík (B), Michal Červeň (B), Michal Rajduga (U), Ľuboš Macko (B), Jozef Peleščák (B), Mgr. Ľuboslav Šalata Tréner, Mgr. Paulína Palenčárová fyzioterapeutka

Dolný rad z ľava: Martin Sopko (S), Ján Halaj (N), Tomáš Lampart (L), Kamil Pavlinský (L), Juraj Drobňák (S), Kamil Feňo (N), Erik Digaňa (S)16