Výkonný výbor klubu
VK MIRAD UNIPO Prešov:

Člen – Ing. Marián Palenčar 
Člen – Mgr. Milan Kundľa
Člen – Mgr. Jana Peregrinová 
Člen – Ing. Jaroslav Palička 
Člen – Prešovská univerzita
Člen – Pavol Mikolaj
Člen – Miroslav Cina
Člen – Ing. Marek Inaš

Výkonný výbor klubu
VK MIRAD UNIPO Prešov:

Člen – Mgr. Peter Váhovský – člen
Člen – Ing. Marián Palenčar – člen
Člen – Mgr. Milan Kundľa – člen
Člen – Ing. Jaroslav Palička – člen
Člen – Prešovská univerzita
Člen – Pavol Mikolaj
Člen – Miroslav Cina
Člen – Ing. Marek Inaš

Štatutárny zástupca:
Ing. Marián Palenčar
e-mail: marianpalencar@gmail.com

Tréner mužov:
Erik Digaňa
0908 622 249

Fyzioterapeutka:
Slávka Mikovčíková

Generálny manažér:
Ing. Marián Palenčar 0917 500 340
marianpalencar@gmail.com

Tréner kadetov a juniorov:
Tomáš Lampart
0904 854 084

Športový koordinátor:
Mgr. Milan Kundľa
0907 354 049

Kontrolór klubu:
Ing. Jaroslav Palička
0907 159 939

Tréner starších žiakov:
Tomáš Mačička
0910 168 737

IČO: 42080207
DIČ: 2022549540
IČ DPH: SK 2022549540

PR, media, marketing:
Jana Peregrinová
0915 943 724

Tréner mladších žiakov:
Jerguš Demčák 0918981416
Ľuboš Macko 0902399469

Bankové spojenie:
Slovenská sporiteľňa
IBAN: SK36 0900 0000 0005 0550 3797