24.11.2014 15:00 Športové ozveny

sportove ozveny

24.11.2014 15:00 Športové ozveny spozornieť od 00:04:40 🙂

http://www.rtvs.sk/tv.programmes.detail/archive/274?date=24.11.2014