Údaje potrebné na poukázanie 2% pre Volejbalový klub VK Mirad PU Prešov

Milí priaznivci volejbalu!

Podľa zákona č.595/2003 Z.z. o dani z príjmu sa VK MIRAD PU Prešov uchádza o poukázanie 2% z dane z príjmu a preto Vás touto cestou chceme poprosiť, aby ste sa rozhodli svoje 2% darovať práve nášmu volejbalovému klubu. Vďaka Vašej pomoci budeme môcť zabezpečiť fungovanie klubu v organizačnej a tréningovej činnosti tak, aby sme sa svojimi výkonmi divákom odvďačili atraktívnym volejbalom a úspešným bodovaním v celkovom umiestnení.

Ďakujeme.

Postup krokov na poukázanie 2% (3%) pre zamestnancov,
ktorí požiadali svojho zamestnávateľa o vykonanie
ročného zúčtovania zaplatených preddavkov na daň z príjmov.

 

Údaje potrebné na poukázanie 2% pre Volejbalový klub VK Mirad PU Prešov :

Obchodné meno (Názov): Volejbalový klub VK Mirad PU Prešov
Právna forma: občianske združenie
IČO/SID: 42080207
Sídlo: 08001 Prešov, Športová 10

 1. Do 15.02.2016 požiadajte zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania zaplatených preddavkov na daň
 2. Potom požiadajte zamestnávateľa, aby Vám vystavil tlačivo Potvrdenie o zaplatení dane
 3. Z tohto Potvrdenia si viete zistiť dátum zaplatenia dane a vypočítať:
  a) 2% z Vašej zaplatenej dane – to je maximálna suma, ktorú môžete v prospech prijímateľa poukázať, ak ste v roku 2015 neboli dobrovoľníkom, alebo dobrovoľnícky odpracovali menej ako 40 hodín. Táto suma však musí byť minimálne 3 €.
  b) 3% z Vašej zaplatenej dane, ak ste v roku 2015 odpracovali dobrovoľnícky minimálne 40 hodín a získate o tomPotvrdenie od organizácie/organizácií, pre ktoré ste v roku 2015 dobrovoľnícky pracovali.
 4. Vyberte si jedného prijímateľa zo Zoznamu prijímateľov 2% na rok 2016.
 5. Prečítajte si pozorne celé Vyhlásenie.
 6. Údaje o Vami vybratom prijímateľovi napíšte do Vyhlásenia spolu so sumou, ktorú mu chcete poukázať.
 7. Ak chcete oznámiť prijímateľovi, že ste mu Vy zaslali svoje 2%/3%, zaškrtnite v tlačive príslušný súhlas so zaslaním Vašich údajov (meno a adresa… NIE však poukázaná suma) – novinka od roku 2016!
 8. Obe tieto tlačivá, teda Vyhlásenie spolu s Potvrdením, doručte do 30.04.2016 na daňový úrad podľa Vášho bydliska.*** – adresu si nájdete tu: https://www.financnasprava.sk/sk/elektronicke-sluzby/verejne-sluzby/zistenie-miestnej-prislusnost 
 9. ***Ak ste poukázali 3% z dane, povinnou prílohou k Vyhláseniu a Potvrdeniu o zaplatení dane je aj Potvrdenie o odpracovaní minimálne 40 hodín dobrovoľníckej činnosti!!!
 10. Daňové úrady majú 90 dní od splnenia podmienok na to, aby previedli Vaše 2% (3%) v prospech Vami vybraného prijímateľa.
 11. baner 2 percenta_2015