Školenie trénerov č.2, zavítali nové tváre

Dňa 05.01.2019 sa konalo v poradí druhé kondičné školenie volejbalových trénerov na Gymnáziu Konštantínova v Prešove. Po trendoch v efektívnom rozcvičovaní tentokrát tréneri prebrali veľmi dôležitú tému o rozvoji rýchlosti a výbušnej sile horných i dolných končatín. Opäť bol lektorom školenia Mgr. Martin Jesenský PhD. Pripravená prezentácia obsahovala teoretické poznatky o senzitívnych obdobiach detí, o rozdelení rýchlosti a špecifikách jej pôsobenia vo volejbale.

Po krátkej pauze sa účastníci workshopu vrhli na metodiky nácviku rýchlosti a výbušnej sily. Martin tieto veci veľmi dobre ovláda a zo skúsenosti vie, ako ich efektívne preniesť ďalej. Ukážky boli zrozumiteľné a všetci si ich vyskúšali na vlastnom tele. Tréneri s úsmevom plnili Martinove požiadavky a učili sa nové veci, lebo zážitok si človek so sebou jednoznačne nesie dlhšiu dobu.

Imrich Olejník (tréner mládeže VK Prešov): Sobotňajšie školenie volejbalových trénerov vedené lektorom Martinom bolo druhým v poradí a tentokrát zamerané na rýchlosť a výbušnú silu v štruktúre pohybových schopností. Takmer 6 hodín školenia zbehlo ako voda a všetci zúčastnení sme sa na záver zhodli, že domov odchádzame obohatení o mnoho nových vedomostí a poznatkov. Prezentácia teórie a následné praktické ukážky cvičení lektorom, ktoré si každý z nás vyskúšal v telocvični, bola nadmieru poučná a obohatila nás o nové vedomosti, ktoré sú veľmi potrebné pre tréningový proces. Tento seminár je úžasnou myšlienkou generácie nových, mladých športových trénerov na východnom Slovensku. Práve oni, bez ohľadu na športové odvetvia, majú snahu odovzdávať svoje vedomosti a poznatky ostatným s úmyslom zlepšiť prípravu športovcov v nie príliš ideálnych podmienkach na Slovensku. Tieto stretnutia sú iskierkou nádeje na pozdvihnutie dlhodobo upadajúceho odvetvia športu.“

David Šalata (kondičný tréner VK KDS Košice): „Opäť veľmi kvalitne pripravené školenie z Maťovej strany. Teoretická časť bola veľmi dobre odprezentovaná, ale hlavne v nej boli metodické postupy, ktoré sme si v praktickej časti, krok po kroku prešli. Ďakujem a teším sa na ďalšie stretnutie.“

Boris Brajer (tréner mládeže dievčat VK Junior Poprad 2012): Každý odborník, ktorý sa venuje problematike podrobnejšie, môže obohatiť svoje aktuálne smerovanie špeciálnej pohybovej prípravy mládeže aj vrcholového športu. Je dobré sa poradiť s odborníkmi daných špecializácie a rozvíjať volejbal. Seminár priniesol ucelený súbor cvičení, ktoré môžeme zapojiť do tréningového procesu volejbalistov. Vďaka tomuto školeniu môžem rozšíriť obzory v kondičnej príprave silových schopností mojich zverencov.“


Erik Digana (tréner mužov VK MIRAD PU Prešov): „Tak, ako minulé, aj dnešné stretnutie bolo produktívne a obohacujúce. Poznatky, ktoré som mal, som si mohol usporiadať, potvrdiť a zaznamenať aj nové vedomosti. Ako tréneri sme sa rozhodli zjednotiť a spísať koncepciu pre mládež. Spolu s kolegami v Prešove si nad to určite v blízkej dobe sadneme. Tentokrát sa zúčastnili aj noví tréneri, ktorí na prvom stretnutí neboli a preto verím, že takto postupne si budeme obohacovať naše poznatky aj z iných sfér. Dôležité sú napríklad témy ako mentálny tréning, psychológia športu, prevencia proti zraneniam a mnoho ďalších. Zhodli sme sa, že toto je cesta pre nás, mladších trénerov, ako sa čo i len trocha priblížiť starším a vážením trénerom, ktorí majú za sebou roky nadobudnutých skúseností a vedomostí. Týmto sa samozrejme nechceme dištancovať od starších trénerov. Práve naopak, veríme, že sa pripoja aj starší, ktorých zaujímajú nové výskumy, a že s nimi budeme môcť diskutovať o ich uhle pohľadu. Je výborné, že veci, o ktorých sme si vraveli na konferencii SVF sú dodržané, a že toto stretnutie a prednášku podporili. Teším sa na ďalšie vzdelávanie.“

Tomáš Mačička (tréner mládeže VK MIRAD PU Prešov): „Osobne mám rád takéto semináre, lebo človek dostáva nové podnety od skúsených ľudí a hneď si predstavuje, ako to zakomponovať pre chlapcov. Overil som si, načo klásť dôraz pri mojich „špuntoch“, aby sa rozvíjali a rástli do sily a volejbalovej krásy. Všetko ostatné je už o podmienkach a kreativite trénera. Martinovi som vďačný, že som ho ukecal, a že pre nás vytvoril úžasnú kopu informácií, ktorú budeme využívať. Ďalej by som sa chcel poďakovať nášmu športovému koordinátorovi a predsedovi Oblasti Východ, Milanovi Kundľovi, ktorý zabezpečil financovanie tohto semináru z prostriedkov SVF a tiež pani riaditeľke CZS s MS bl. P. P. Gojdiča za poskytnutie projektoru. Teším sa na ďalšiu spoluprácu s Martinom, ktorý ukázal, že v kondičných veciach je doma a napriek tomu, že sa špecializuje na hokejistov dokáže vedomosti pretransformovať aj do volejbalu.“

Spoločná fotografia účastníkov druhého školenia.

Vždy čerstvé informácie z diania v klube VK MIRAD PU Prešov nájdete na Facebooku, Instagrame a YouTube! Odoberajte, zdieľajte, lajkujte, komentujte, máme to radi. 🙂 ĎAKUJEME! #vkmiradpupresov #miradfamily #fandimepresovu #miradarmy