Na XIII. Konferencii SVF v Poprade sa prijali úpravy stanov

V Poprade sa v nedeľu 10. júna 2018 uskutočnila XIII. Konferencia Slovenskej volejbalovej federácie. Jej najdôležitejším bodom bola úprava Stanov SVF, ktoré dostanú novú podobu.

Prezident SVF Martin Kraščenič počas XIII. Konferencie SVF v Poprade. FOTO: Radovan Stoklasa

Delegátom predostreli na konferencii štyri návrhy úpravy stanov, pričom jeden z nich po diskusii napokon viceprezident SVF pre plážový volejbal a člen Správnej rady SVF Miloš Dubovec stiahol. Po výklade a diskusii sa najskôr hlasovalo o návrhu úpravy stanov prezidenta SVF Martina Kraščeniča, ktorý podporilo 40 zo 45 delegátov. Stanovy SVF vo finálnom znení budu doplnené aj o dva návrhy Oblastného výboru SVF Bratislava, ktoré tiež podporila potrebná väčšina delegátov. Na konferencii sa ich z 56 pozvaných prezentovalo 45.

„Výsledky konferencie zohrajú kľúčovú úlohu v ďalšom smerovaní federácie. Schválená úprava stanov a vymedzenie kompetencií určite zvýšia funkčnosť sekretariátu a urýchlia rozhodovacie procesy plánovaných aktivít v regiónoch, práce s mládežou, či projektovej činnosti, po ktorej hnutie tak volá. Som o tom presvedčený,“ povedal prezident SVF Martin Kraščenič, ktorý vedie slovenský volejbal od decembra 2017.

Konferencia neschválila návrh na zrušenie Slovak Volleymanagement s.r.o. a tým založenie novej s.r.o. Schválila zvýšenie odmien pre rozhodcov pre súťažný ročník 2018-2019 o infláciu za obdobie od posledného zvyšovania odmien a bez zmeny oproti minulej sezóne ostali náklady za cestovné – vo výške nákladov verejnej prepravy autobusom, alebo vlakom.

Ako sa už stalo tradíciou, prišlo aj na oceňovanie jubilantov SVF. Konferencia udelila tituly „Čestný člen SVF“ pre Tatianu Balacenkovú, Vladimíra Přidala a Jozefa Ugróczyho a „Pamätné plakety SVF“ pre Romana Dvorana, Zdeňka Hauera, Dušana Hodoňa, Ľubomíra Pöstényiho, Štefana Zbura ako aj udelenie „Čestného uznania SVF“ pre Petra Bajčiho, Štefan Chrtianskeho st. a Augustína Konečného.

Na konferencii zastupoval klub VK MIRAD PU Prešov generálny manažér Ing. Marián Palenčar a športový koordinátor a predseda Oblasti Východ Mgr. Milan Kundľa. V zmysle Zákona o športe sa Konferencia SVF koná každý rok, tá nasledujúca bude začiatkom leta 2019.

Zdroj: svf.sk
Foto: Radoslav Stoklasa a klub

Vždy čerstvé informácie z diania v klube VK MIRAD PU Prešov nájdete na Facebooku, Instagrame a YouTube! Odoberajte, zdieľajte, lajkujte, komentujte, máme to radi. 🙂 ĎAKUJEME! #vkmiradpupresov #miradfamily #fandimepresovu #miradarmy