Na konferencii Oblasti Východ hlavnou témou mládež

V priestoroch prešovskej SSOŠ ELBA, sídle Oblasti Východ SVF, sa v sobotu 22. septembra konala pracovná konferencia Oblastného výboru Východ. Zúčastnili sa jej delegáti zo 17 mužských a ženských 17 klubov a pri 82%-nej účasti bola konferencia uznášaniaschopná. Predchádzala jej porada vedúcich družstiev ženskej a mužskej zložky súťaží, kde si vedúci družstiev a šéf súťažnej komisie oblasti Východ odhlasovali termíny a návrhy súťažného ročníka 2018/19.

Hlavným bodom konferencie bola správa o činnosti a hospodárení Oblasti Východ SVF od poslednej konferencie, ktorú predniesol predseda Milan Kundľa. Zároveň informoval prítomných delegátov a hostí o rokovaní Rady mládeže SVF, ktorá prerokovala možnosť zosúladenia dátumu narodenia 1.1 na súpiskách aj vo vekových kategóriách dievčat. Uviedol tiež, že sa rokovalo o možnosti usporadúvať aj M-SR mladších žiakov v šestkovom volejbale. V tejto sezóne sa znova budú organizovať regionálne výbery chlapcov a dievčat.

V obsiahlej diskusii okrem iných vystúpil delegát KDS Košice Richard Vlkolinský, zároveň člen Reprezentačnej rady SVF. Poukázal na nevyhnutnosť koordinácie klubov pri budovaní čo najsilnejších mládežníckych reprezentácii pri zosúladení priorít klubov a reprezentácie. Zdôraznil tiež nevyhnutnosť spolupráce v oblasti metodiky trénerov COP a zainteresovaných klubov a v širšom ponímaní aj doslova boj o každého nového volejbalistu či volejbalistku v konkurencii iných športov. Delegáti zo ženskej zložky upozornili na vysoké náklady na kvalifikačných turnajoch v boji o postup na M-SR, napríklad účasť Sniny na turnaji v Pezinku predstavovala 1400€.

Kritické hlasy odzneli aj na logistiku organizovania záverečných turnajov midi a mini cool, keď napríklad družstvo Komenského Svidník po odohralo v Bratislave len jeden zápas a cestovalo domov.  Na konferenciu ObV do Prešova prijal pozvanie a do diskusie sa zapojil aj prezident SVF Martin Kraščenič.

Okrem toho, že vyzdvihol aktuálne úspechy mládežníckych klubov oblasti Východ na majstrovstvách Slovenska, konštatoval, že personálne zmeny na úsekoch mládeže a športového riaditeľa SVF postupne prispievajú k zlepšeniu stavu mládežníckeho volejbalu. „Mojou úlohou je počúvať a monitorovať všetko, čím žijú volejbalové regióny, vrátane problémov a nedostatkov. Pretože práve v menších kluboch, v regiónov sa rodia talenty a vyrastajú mládežnícki reprezentanti. Viem, že to chce trpezlivosť, no zároveň ma teší, že sa otvorene a vecne diskutuje o všetkom, čo pomôže slovenskému volejbalu, čoho príkladom je aj dnešné stretnutie,“ pripomenul Kraščenič. Zároveň vyzval k zintenzívneniu úsilia vychovať čo najviac najkvalitnejších hráčov a hráčky pre mládežnícke reprezentačné tímy, počnúc výbermi 2003 a staršími.

Zdroj: svf.sk, Milan Kundľa, predseda Oblasti Východ

Vždy čerstvé informácie z diania v klube VK MIRAD PU Prešov nájdete na Facebooku, Instagrame a YouTube! Odoberajte, zdieľajte, lajkujte, komentujte, máme to radi. 🙂 ĎAKUJEME! #vkmiradpupresov #miradfamily #fandimepresovu #miradarmy