Miraďáci na repre výbere v Trenčíne

V dňoch 25. – 26. 2. 2018 sa v Trenčíne uskutočnil výber chlapcov ročník narodenia 2003 a mladší. Výberu sa zúčastnilo 54 chlapcov zo 17 volejbalových klubov z celého Slovenska a nechýbali ani naši mladí „Miraďáci“, konkrétne Verčimák, Falat, Pasečiak, Harčár a Goliáš.

 Výber chlapcov z jednotlivých oblastí prebiehal v úzkej spolupráci s predsedami oblastných výbor. Predsedovia oblastí určili zodpovedných trénerov, ktorí v spolupráci s trénermi samotných oblastí vybrali chlapcov na výber do Trenčína. „Musíme konštatovať, že sa nepodarilo zrealizovať výber spôsobom 4-stretnutia jednotlivých oblastí, nakoľko z každej oblasti bolo prihlásených rôznorodý počet chlapcov v širokom vekovom spektre. Napríklad z jednej oblasti sme mali prihlásených len 9 chlapcov a zasa z inej ich bolo 17,“ povedal koordinátor úseku mládeže SVF Jozef Mihalco.

Výber bol zameraný hlavne na chlapcov ročník narodenia 2003 a mladší. Ako je už dlhšie známe táto veková kategória okrem iných akcií sa zúčastní aj Európskeho olympijského festivalu mládeže (EYOF), ktorý sa uskutoční v roku 2021 v Košiciach. Výber v Trenčíne bol zrealizovaný športovými odborníkmi – trénermi Centier olympijskej prípravy Petra Kalného, Ivana Hiadlovského, Erika Gábora. Testovanie motorických schopností, meranie somatických parametrov a previerka herných činností prebiehali vo veľkej aj malej hale v Trenčíne.

Aj takýto výškový rozdiel sa našiel vo vybranej vekovej kategórií. 🙂 V hlavnej úlohe prešovské libero Martin Falat (vpravo). 

Zdroj: SVF
FOTO: SVF a Tomáš Lampart

Vždy čerstvé informácie z diania v klube VK MIRAD PU Prešov nájdete na Facebooku a Instagrame. NOVINKOU  je náš oficiálny YOUTUBE kanál! Odoberajte, zdieľajte, lajkujte, komentujte, ĎAKUJEME! #vkmiradpupresov #miradfamily #fandimepresovu #miradarmy