Juraj Hugec si prevzal čestné uznanie od federácie

V Poprade sa v nedeľu 23. júna 2019 uskutočnila XIV. Konferencia Slovenskej volejbalovej federácie, s prívlastkom pracovná. Jej najdôležitejšími bodmi boli Správa o činnosti SVF za uplynulý rok, doplňujúce voľby a ocenenia pre jubilujúcich členov SVF. Čestné uznanie za volejbalovú činnosť si z rúk prezidenta SVF Martina Kraščeniča prevzal pán tréner a rozhodca Juraj Hugec.

Juraj Hugec s čestným uznaním od SVF. FOTO: Lukáš Jaseňák

PaedDr. JURAJ HUGEC
Zakladateľ volejbalovej tradície v Prešove, dlhoročný funkcionár Slovenskej volejbalovej federácie. Juraj Hugec bol najprv učiteľom v základných školách Prešovského okresu. Po skončení štúdia na Fakulte telesnej výchovy a športu Univerzity Komenského v Bratislave pôsobil na Pedagogickej fakulte Univerzity Pavla Jozefa Šafárika, dnes Prešovskej univerzity, a Fakulte športu Prešovskej univerzity. Učil aj v prešovskom súkromnom gymnáziu. S volejbalom začal v Sabinove pod vedením Karola Pavlíčka.
V Prešove hral za Tatran, ZVL a Sláviu. Rád spomína na rok 1969, keď sa v tíme mužov Prešova pričinil o postup do druhej ligy. Spolu s profesorom Jánom Košťálikom a Michalom Kudlom tvorili volejbalovú základňu a volejbalovú tradíciu v Prešove. Srdcovou záležitosťou Juraja Hugeca bola trénerská práca s mládežou. Vychoval desiatky mladých volejbalistov, ktorí získali aj tituly majstrov Slovenska. S Richardom Vlkolinským trénoval aj mužov nášho klubu pod vtedajším názvom Volejbalový klub Prešovskej univerzity. Je akreditovaným volejbalovým trénerom a akreditovaným rozhodcom Slovenskej volejbalovej federácie. Významná je aj jeho organizátorská práca – je zakladateľom a dlhoročným organizátorom rôznych volejbalových turnajov:
– Vianočného turnaja žiakov a žiačok, najstaršieho volejbalového turnaja v tejto vekovej kategórii na Slovensku, ktorý vlani oslávil svoje 54.výročie,
– Volejbalovej ligy zmiešaných MIX družstiev na území mesta Prešov – zrealizovaných 16 ročníkov.

Konferencia SVF tiež schválila udelenie titulu Čestný člen SVF Viktorovi Mazúrovi. Bronzovú loptu si prevzala Eva Stümpelová – Kasášová, Čestné uznanie SVF dostali okrem Juraja Hugeca aj Štefan Derevjanik a Marián Kováčik, Plaketu SVF Mikuláš Szatmáry, Ivan Štefko, Ľudovít Jobbágy, Michal Bella, Ingrid Bukovská, Tomáš Singer, Karol Haťapka a Richard Vlkolinský. Ďakovný list prezidenta SVF udelili Štefanovi Bukviarovi.

Na Konferencii sa z pozvaných 52 delegátov prezentovalo 42. Za zástupcu športovcov do Správnej rady SVF delegáti zvolili Adrianu Marčekovú, získala 37 hlasov. Niekdajšia výborná reprezentantka SR, rekordná šesťnásobná Volejbalistka roka a ambasádorka tohtoročných majstrovstiev Európy v Bratislave bola jedinou kandidátkou na tento post.  „Ďakujem delegátom za všetky hlasy a podporu. Teším sa na pôsobenie v Správnej rade, chcem aktívne pomáhať športovcom a zapájať sa do diania v slovenskom volejbale. Je to pre mňa nová výzva,“ povedala Adriana Marčeková, ktorá sa stala historicky prvou ženou v Správnej rade SVF. 

Za podpredsedu Arbitrážnej komisie SVF delegáti zvolili JUDr. Ing. Miroslava Chlípalu, PhD.Delegáti Konferencie schválili Výročnú správu za rok 2018 a správu audítora, s úpravami tiež Súťažný poriadok SVF, Registračný a prestupový poriadok SVF a Disciplinárny poriadok SVF.

Prezident SVF Martin Kraščenič v správe o činnosti SVF i Správnej rady zhodnotil uplynulých 365 dní v slovenskom volejbale. Pozornosť venoval okrem iného aj podpore členskej základne v regiónoch, plážovému volejbalu, mládeži a tiež financovaniu federácie. „Pri porovnaní rokov 2016-2018 sa celkový objem financií v rámci rozpočtu SVF zvýšil o viac ako 47% a príjmy z marketingu narástli o viac ako 230 %. Zaujímavé je aj porovnanie investovaných financií do podpory mládeže, kde je nárast za posledné tri roky o viac ako 70%.  Zabezpečiť čo najviac finančných zdrojov a čo a najhospodárnejšie ich využiť v prospech slovenského volejbalu, ostáva prioritou pre nasledujúci rok,“ pripomenul Kraščenič.

Vo svojom prejave vyzdvihol prácu sekretariátu SVF, naopak nešetril kritikou na prácu niektorých členov Správnej rady. „Tímová práca, spolupráca a dôvera je vždy základ úspechu. Mohlo by to platiť aj pre fungovanie Správnej rady, ale uplynulý rok ukázal, že to tak nie je. Obštrukcie, intrigy, nenaplnené ambície nemožno povýšiť nad záujmy hnutia. Už sa treba zmieriť s tým, že je rok a pol po voľbách, osobné ambície musia ísť bokom a prvoradý by mal byť volejbal,“ dodal Kraščenič.

Prezident SVF informoval o projekte rozvoja športovej infraštruktúry z dielne  Ministerstva školstva. „Doterajšie rokovania na úrovni štátnych orgánov a s vedením Slovenského olympijského a športového výboru vedú k získaniu garancie pre dlhodobú investičnú podporu na výstavbu a rekonštrukciu športových hál pre volejbal, basketbal a hádzanú. Výsledkom je prísľub, že do roku 2020 bude na spoločné projekty uvoľnených cca 25 mil. EUR. Za volejbal sme stanovili priority, a to sústrediť sa na dve najväčšie mestá na Slovensku – Bratislavu a Košice, kde je situácia s halami viac ako zlá. Následne zadefinujeme podporu menším mestám, kde má jeden z trojice športov históriu, tradíciu i extraligový potenciál alebo predpoklady vytvorenia mládežníckeho centra talentovanej mládeže.“

Zdroj: SVF.sk

Vždy čerstvé informácie z diania v klube VK MIRAD PU Prešov nájdete na Facebooku, Instagrame a YouTube! Odoberajte, zdieľajte, lajkujte, komentujte, máme to radi. 🙂 ĎAKUJEME! #vkmiradpupresov #miradfamily #fandimepresovu #miradarmy