Ďalší kvalitný workshop s účasťou našich trénerov

Dňa 7. marca 2020 sa tréner mužov Erik Digaňa spolu s asistentom a trénerom mládeže v jednej osobe Tomášom Mačičkom a kondičným trénerom Martinom Jesenským zúčastnili užitočného workshopu v Košiciach s názvom Born To MUV s podtitulom, „Aby pohyb nebolel…“ Spoločnosť ULTIMUV, ktorá podujatie organizuje sa špecializuje na vzdelávanie odborníkov i laickej verejnosti v problematike princípov správneho pohybu a cvičenia. Prednáška bola zostavená na základe poznatkov z fyzioterapie, anatómie a biomechaniky pohybu, pričom skúsený lektor Tomáš Rusňák, SB, INHC a jeho kolegovia spolupracujú priamo so zahraničnými profesionálmi, ako napríklad Tom Mayers.

Naši borci sa naučili, ako pochopiť telo a jeho súvislosti tak, aby sa ich zverenci pri športe, ale aj v bežnom živote vedeli hýbať bez bolesti. Za absolvovanie worshopu sa pridávali kredity pre vzdelanie zdravotných pracovníkov. Teóriu striedali praktické ukážky ako realizovať efektívny pohyb, výkon, a ako korigovať nesúlad v jednotlivých štruktúrach tela bez zbytočného zaťažovania.

Absolventi kurzu spolu s lektorom. Born To MUV – pretože všetci sme boli zrodení k neobmedzenému pohybu bez bolesti v akejkoľvek sfére nášho života.

Hodnotenie trénera Erika Digaňu: „Bol to síce úvod do problematiky, a nadväzujúce semináre sa budú priamo špecializovať na konkrétne športy, ale spolu s Tomášom sme museli niekedy dlho rozmýšľať, o ktorom svale, a ktorej časti tela sa bavíme. Musím uviesť, že seminár bol skôr pre odbornú verejnosť, keďže latinčinou sa nešetrilo. Prednáška bola výborne obsiahnutá lektorom Tomášoma. Bol to jeden z najlepšie spracovaných seminárov, či už kombinácia prax, teória, ale aj obsahovo a rečnícky, aké som zatiaľ absolvoval. Ukázal nám, ako by sme mohli niektoré pohybové vzorce riešiť, ako môžme ladiť rozcvičku. Zistili sme naše nedostatky a veci z lenivosti. Samozrejme budeme dané informácie čo najlepšie spracovávať a zapracovávať hlavne do mládeže, pretože tam sa tieto veci dajú zaradiť bez „pretáčania“ očami. Samozrejme aj mužom budú informácie nápomocné. Musíme vedieť niektoré veci napraviť a lepšie ich docvičiť, opraviť a napraviť, aby sme držali krok s profesionálnym svetom. Ďakujem ULTIMUV že nás privítala a trpezlivo odpovedala na moje a Tomášove otázky. Tešíme sa na ďalší seminár, kde zas budeme sa snažiť čo najviac dozvedieť.“

Hodnotenie asistenta a trénera mládeže Tomáša Mačičku: „Školenie v Košiciach mi opäť rozšírilo obzory v oblasti fungovania tela. Prednáška bola kvalitne odborne spracovaná a prezentovaná tak, aby sme jej rozumeli všetci. Prebrali sme toho kvantum, takže doložené materiáli padli vhod na zopakovanie vecí. Vedomosti, ktoré som načerpal určite uplatním v praxi. Je to ďalší krok k tomu, aby sme porozumeli ľudskému telu, ktoré s nami neverbálne komunikuje. Chcel by som sa poďakovať Martinovi Jesenskému, ktorý mi tento workshop doporučil a lektorovi Tomášovi Rusňákovi, že mal s nami trpezlivosť a centru Ultimuv, že dokázali takýto seminár zorganizovať.“

Foto: Facebook Untimuv, Instagram Erik Digaňa a Martin Jesenský

Vždy čerstvé informácie z diania v klube VK MIRAD PU Prešov nájdete na Facebooku, Instagrame a YouTube! Odoberajte, zdieľajte, lajkujte, komentujte, máme to radi. 🙂 ĎAKUJEME! #vkmiradpupresov #miradfamily #fandimepresovu #miradarmy